Vybere typ testu

  • Nedostupný
  • Dostatečná volná kapacita
  • Částečná volná kapacita
  • Aktuální datum

Prevence Covid19

Udržujte distanc

Vyhýbejte se velkému shluku lidí a udržujte rozestupy 2m

Mytí rukou

Pravidelné mytí rukou je jeden z nejlepších způsobů jak zabránit dalšímu šíření nákazy.

Používejte roušku i jiné ochrany obličeje

Při nošení roušky se ujistěte, že nemáte žádné mezery mezi rouškou a vaším obličejem.

Zůstaňte doma

Pobyt doma výrazně snižuje pravděpodobnost setkání se s infikovanou osobou.